Hur gamla är hällristningarna? Återutgivning av historisk text från 1869

79.00 kr

Beskrivning

I den här boken kan du läsa en av de allra viktigaste texterna om svenska hällristningar.
Det var i den här texten som arkeologen Bror Emil Hildebrand slog fast under vilken tidsperiod som våra unika ristningar gjordes – bronsåldern.

Vi har valt att återutge den här texten från 1869 eftersom den är extremt viktig för forskningen om hällristningar.
Bara några månader innan Bror Emil Hildebrand (1806–1884) publicerade texten rådde en febril debatt bland arkeologer när det gällde frågan; Exakt NÄR gjordes de många svenska hällristningarna. Vissa menade att de gjordes under vikingatiden, andra att de var minst 3 000 år äldre.
I den här boken får du läsa hur Hildebrand jämför svärd som ristats på hällristningar med fynd som gjorts i gravar. Den här jämförelsen visade att figurerna på hällarna utan tvekan kom från bronsåldern – och debatten var över.

Den här texten hette ursprungligen ”Till hvilken tid och hvilket folk böra de svenska hällristningarna hänföras?” och publicerades 1869 i Antikvarisk tidskrift för Sverige.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Fakta
Namn: ”Hur gamla är hällristningarna? Återutgivning av historisk text från 1869”
Publicerad: Texten publicerades ursprungligen 1869 med titeln ”Till hvilken tid och hvilket folk böra de svenska hällristningarna hänföras?”. Den här nya upplagan publicerades i maj 2017.
Författare: Bror Emil Hildebrand (1806–1884).
ISBN: 978-91-7677-210-2
Omfång: 24 sidor.
Storlek: A5 (vikt A4).