Den svenske solguden och den svenske Tyr – Återutgivning av text från 1906

79.00 kr

Fakta
Namn: ”Den svenske solguden och den svenske Tyr – Återutgivning av text från 1906”
Publicerad: Texten publicerades ursprungligen 1906. Den här nya upplagan publicerades i november 2017.
Författare: Josef Helander (1870–1905).
ISBN: 978-91-7677-281-2
Omfång: 40 sidor.
Storlek: A5 (vikt A4).

Beskrivning

I den här boken får du läsa en av de mest inflytelserika texterna inom arkeologin.
Texten skrevs i början av 1900-talet av en religionshistoriker och handlar om de på hällristningarna så vanliga solsymbolerna. Du får läsa om forntidens många olika solgudar och hur kunskapen om dem nådde oss i Norden.
Den här texten ändrade arkeologernas syn på forntiden i allmänhet och hällristningarna i synnerhet. Under åren som gått så har det publicerats tusentals texter om kopplingarna mellan solgudar och våra svenska fornminnen.
Texten skrevs av den svenske prästen Josef Helander (1870–1905) och publicerades först året efter hans död. Helander var präst men skrev även flera biografier.
Eftersom den här texten skrevs för mer än 100 år sedan så inne­håller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.