Hällristningarna i Järrestad – Återutgivning av text från 1881

79.00 kr

Beskrivning

Det var inte förrän i slutet av 1800-talet som de första häll­ristningarna upptäcktes i Skåne.
I den här boken får du läsa den allra första arkeologiska texten om fyndet av Järrestads hällristningar. Det här var en viktig upptäckt för dåtidens arkeologer eftersom man tidigare bara kände till hällristningar från ett fåtal områden i Sverige.
Texten är skriven av arkeologen som gjorde upptäckten: Nils
Gustaf Bruzelius (1826–1895). Bruzelius var en av Sveriges mest
inflytelserika arkeologer och tjänstgjorde som chef för museet vid Lunds universitet.
Du får läsa om hur han gjorde upptäckten men även om de många utgrävningar han gjorde för att ta reda på mer om deras datering.
Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Fakta
Namn: ”Hällristningarna i Järrestad – Återutgivning av text från 1881”
Publicerad: Texten publicerades ursprungligen 1881. Den här nya upplagan publicerades i maj 2017.
Författare: Nils
Gustaf Bruzelius (1826–1895).
ISBN: 978-91-7677-216-4
Omfång: 32 sidor.
Storlek: A5 (vikt A4).